Mijn aanbod in de levensfilosofie biedt inspiratie voor een stevige herbezinning op het eigen leven en de koers die je daarin vaart. In dit weergaloze programma, waarin levensthema's op een toegankelijke én prikkelende wijze worden uitgediept, kun je je rijkelijk laven aan inspiratiebronnen uit de filosofie.
Onderstaand programma vormt in een daarop toegesneden vorm een belangrijke pijler voor twee unieke, interdisciplinaire Masterclasses Levenskunst aan de Vrije Hogeschool: Levenskunst voor de derde levensfase en Liberal Arts Lifecoaching.
Blok 1: kompas en anker
Bijeenkomst 1: Levensvragen en wijsheid.

Bijeenkomst 2: Het leven genieten.

Bijeenkomst 3: Het lot omarmen.

Blok 2: Reisgenoten
Bijeenkomst 4: Intimiteit en eenzaamheid.

Bijeenkomst 5: Intimiteit en vriendschap.

Blok 3: Bestemming
Bijeenkomst 6: Het actieve leven.

Bijeenkomst 7: De kunst van het wonen en reizen.

Bijeenkomst 8: De aarde, mijn lichaam en ik.

Blok 4: Horizon
Bijeenkomst 9: Oneindigheid.

Bijeenkomst 10: Het ongewisse.