Wie ben ik als mens in de 21e eeuw?

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. In deze cursus staan we stil bij prangende vragen die daarin op ons afkomen en ons tot bezinning dwingen, zoals: hoe verhouden we ons als mens tot de aarde en haar medebewoners? wat is de waarde en reikwijdte van verbondenheid in de huidige samenleving? welke impact heeft technologie op ons mens-zijn en onze ideeën daarover? wat betekent “wijsheid” anno 2018?

Lees hier een blog van een cursist over een van mijn bijeenkomsten.

Filosoferen over een wilde aarde

Hoe verhouden we ons tot onze natuurlijke omgeving? Welke verschillende grondhoudingen en beelden van de natuur spelen daarin door? Dit zijn zeer actuele en wezenlijke vragen. De opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, ontbossing, uitstervende diersoorten – in de kranten lees je er genoeg over. Maar wat betekent het nu eigenlijk om bewoner van de aarde te zijn?

Met enige regelmaat deel ik in lezingen mijn filosofische zoektocht naar de aarde als mogelijke bron van vitaliteit, enthousiasme en levensvragen. Ook organiseer ik rond deze thematiek filosofische reizen in natuurgebieden in Nederland.

Levensfilosofische vragen

In lezingen richt ik me o.a. op onderstaande existentiële thema’s. Dezelfde onderwerpen staan op het programma tijdens mijn reis Filosoferen in Schotse Hooglanden.

(1) de kunst van het wonen en reizen; (2) eenzaamheid en verbondenheid; (3) geluk en zin; (4) werk en vrijheid; (5) vergankelijk leven, veerkracht en troost.

Leave a comment