“Voor mijn eigen relatie met de aarde heb ik een nieuwe taal gevonden. Vastgeroeste denkpatronen zijn opengebroken door nieuwe inzichten. Ik ben dezelfde natuur met andere ogen gaan zien en waarderen. Ik heb er een nieuwe verhouding toe gevonden.”

~ Een deelnemer ~

Dit programma is een reis door onze binnen- én buitenwereld. Over het mooiste en meest urgente thema van dit moment: onze persoonlijke en collectieve verhouding tot natuur.

Met deze zevendaagse cursus gaan er nieuwe vensters open op wie en wáár je bent. Filosofie, levensvragen en natuurervaring grijpen voortdurend in elkaar. Je verhouding tot de natuur wordt verrijkt. Je komt eigen antwoorden op uitdagingen van deze tijd op het spoor.

 

Een reis door onze binnen- en buitenwereld.

Ik neem je mee in een filosofisch onderzoek naar ervaringen of grondhoudingen die onmisbaar zijn voor een herbezinning op ons persoonlijke en collectieve leven op aarde. Deze thema's worden filosofisch verhelderd en geduid. Je gaat daarover met elkaar in gesprek en krijgt na iedere dag concrete oefeningen en lees- of kijktips mee naar huis voor een toepassing op je eigen leven.

We gaan ook iedere dag naar buiten. Op pad met een bosfilosoof, bodemkundige, kunstenaar, actievoerder, ecoloog en paleontoloog. Maak je klaar voor een zeldzame reis vol kantelende perspectieven. Langs de Vecht. In bos Amelisweerd. En in hartje stad Utrecht. Plekken die je absoluut gaan verrassen

 

'Hoofd, hart en handen kwamen allemaal aan bod. En de thema’s kwamen heel dichtbij mijn eigen leven, ze raakten direct aan mijn eigen bestaan en mijn verhouding tot de aarde.'

~ Een deelnemer ~

'In plaats van verlammende angst over wat er verloren gaat, kan ik nu het verlangen om de aarde te koesteren als uitgangspunt nemen voor mijn eigen handelen. Dit motiveert mij en maakt het leven lichter.'

~ Een deelnemer ~

Cursusdata

19 september

26 september

10 oktober

24 oktober

7 november

21 november

5 december

 

Prijs: 745,-.

Inclusief lunch

 

Thema's

Waar staan we eigenlijk?

Liefde

Rouw

Huiver

Integriteit

Solidariteit

Hoop

 

Voor 7 dagen

7 contacturen per dag

 

Hieronder krijg je een inkijkje in een aantal buitenprogramma's

Waar staan we eigenlijk?

‘God made the earth, but the Dutch created the Netherlands,’ luidt een bekend gezegde. Ha! Ga dan maar eens op pad met een bodemkundige. Waar staan we? Met die vraag start het filosofie programma. Buiten met Jasper Candel nemen we deze vraag ook letterlijk: want ja, waar staan we eigenlijk?

 

Jasper is bodemkundige, doorgewinterd buitenmens en een goede vriend van me. Met hem krijg je er een paar ogen en zintuigen bij. Je herkent in een vertrouwd weiland een duizenden jaar oude rivierbedding. Minimale glooiingen verraden diepere dalen. Dankzij grondboringen voel, zie en ruik je de klei onder je voeten. Net als de sporen van oude moerasbossen en dekzand uit de laatste ijstijd.

 

Verzet en rouw

Ontdek Amelisweerd

In 2023 ging de film Strijdbaar in première: een profielschets van o.a. Jos Kloppenburg en van bos Amelisweerd. Jos’ persoonlijke verslag van de boskap ten gunste van de A27, in 1982, biedt ook inspiratie voor een hedendaags toneelstuk. Verzet, schoonheid en rouw - in het iconische Amelisweerd komt voor hem en anderen veel samen.

Waarom moet de wond van verlies open blijven volgens Jos? En hoe combineert hij een halve eeuw onverzettelijkheid met een onvermurwbaar vriendelijke glimlach? Deze vragen raken aan inmiddels universele thema’s. Op de derde dag, gewijd aan verzet en rouw, gaan we met Jos op pad.

 

Wanneer merk je dat je iets mist?

Ook met kunstenaar Ienke Kastelein wandelen we door het bos. Haar werk draait om een nieuw besef van plek, ruimte en nabijheid.

Daarbij grijpen wandelen en kunst in elkaar. Als deelnemers worden we stille getuigen van de sporen die we trekken in het landschap en van de sporen die het landschap trekt in ons.

 

Huiver en verwondering

Diepe tijd in hartje stad Utrecht

Pal voor onze neus, in het plaveisel, aan muren van kerken, in vloeren van boekhandels en raadhuizen liggen schitterende fossielen van miljoenen jarenoud. Jelle Reumer is bioloog, emeritus hoogleraar paleontologie, columnist in Trouw en auteur van vele boeken. Hij onderzocht versteende organismen op talloze plekken in Nederland. Op de vierde dag gaan met hem op pad.

Dacht jij je eigen stad te kennen? Dan is het tijd om kennis te maken met de fascinerende historische onderlaag van Utrecht en van de menselijke beschaving. Ontdek de oerwerelden die vóór ons liggen. Wat vertellen die ons over onze tijd?

 

Contact: bjnabers[at]gmail.com