In mijn teksten richt ik me voornamelijk op een breed geïnteresseerd publiek.

Hier vind je een selectie van publicaties.

Voor het Humanistisch Verbond schrijf ik Blogs over o.a. humaniteit, sociale inclusie en politiek, en ben ik (co-)auteur van talrijke speeches, manifesten, krantenartikelen en interviews (bijvoorbeeld over de kracht van ideeën)

Filosofische essays en korte artikelen

"Nelson Mandela. Meester in verzoening" (2017), in: Human.

"Aristoteles. Hoe moet ik leven?" (2017), in: Human.

"Erasmus. Uitvinder van de ironie" (2017), in: Human.

"Dromen mag weer" (2017), in: Filosofie Magazine.

"De wijze horzel uit Athene. Socrates als vrijdenker" (2017), in: Human.

"Pessimistische rasoptimist. Hannah Arendt over opvoeding en onderwijs" (2016), in: Human.

"Jong van geest? Schrik dan niet van de ouderdom!" (2016), in: Filosofie Magazine.

"Het historische huwelijk tussen staat en geld" (2016), in: i-Filosofie.

"De eerste blogger. Michel de Montaigne over vergankelijkheid" (2016), in: Human.

"Leven is leren sterven" (2016), in: Filosofie Magazine.

"De eerste atheïst? Spinoza over geloof en ongeloof" (2016), in: Human.

"Nietzsche and European nihilism" (2015), in: Journal for Nietzsche studies.

"Gezondheid als ideaal en gave. Over Nietzsches filosofie van de grote gezondheid" (2014), in: Podium voor bio-ethiek.

"Eenzaam maar niet alleen" (2014), in: Filosofie Magazine.

"Erfgenamen van Europa! Wie zijn we eigenlijk?" (2013), in: De Groene Amsterdammer.

"Ambivalente Perseus van het fascime" (2013), in: Tijdschrift voor geschiedenis.

Leave a comment