Mijn aanbod in de levensfilosofie biedt inspiratie voor een stevige herbezinning op het eigen leven en de koers die je daarin vaart. In dit programma, waarin levensthema's op een toegankelijke én prikkelende wijze worden uitgediept, kun je je rijkelijk laven aan inspiratiebronnen uit de filosofie. Via oefeningen en gesprek in kleine groepjes leer je de thema's betrekken op je eigen leven. Een uitgebreidere variant van onderstaand programma doceer ik aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Blok 1: kompas en anker
Bijeenkomst 1: Levensvragen en wijsheid.

Bijeenkomst 2: Het leven genieten.

Bijeenkomst 3: Het lot omarmen.

Blok 2: Reisgenoten
Bijeenkomst 4: Met jezelf alleen: intieme eenzaamheid.

Bijeenkomst 5: De ander en ik: betekenissen van vriendschap.

Bijeenkomst 6: Intieme vreemden: over intimiteit en ontmoeten

Blok 3: Bestemming
Bijeenkomst 7: Amor mundi: liefde voor de wereld.

Bijeenkomst 8: De kunst van het wonen en reizen.

Bijeenkomst 9: De aarde, mijn lichaam en ik.

Blok 4: Horizon
Bijeenkomst 10: Het ongewisse: over angst, hoop en vrijheid.

Bijeenkomst 11: Het immense: over vertrouwen, verwondering en huiver.

Bijeenkomst 12: Koers en keuzes: over resonantie, beschikbaarheid en vrijheid