Wie ben ik als mens in de 21e eeuw?

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. Daarin komen wezenlijke vragen op ons af, zoals: hoe verhouden we ons als mens tot de aarde en haar medebewoners? wat is de waarde en reikwijdte van verbondenheid in de huidige samenleving? welke impact heeft technologie op ons mens-zijn en onze ideeën daarover? wat betekent “wijsheid” anno nu? Daarover ga je in gesprek tijdens de cursus ‘Mens zijn in de 21e eeuw’!

Deze cursus ontwikkelde ik voor het Humanistisch Verbond. Lees hier een blog van een cursist over een van de bijeenkomsten.

Filosoferen over een wilde aarde

Natuur is voor mij een enorme bron van inspiratie en fascinatie. Vooral wilde natuur, in het groot en in het klein, in de wildernis en in de stad. Mijn cursussen daarover bieden je geen lesje doemdenken, maar vormen een filosofische zoektocht naar de aarde als mogelijke bron van enthousiasme, levensvragen en verantwoordelijkheid.

Hoe verhouden we ons tot onze natuurlijke omgeving? Welke verschillende grondhoudingen en beelden van de natuur spelen daarin door? Dit zijn zeer actuele en wezenlijke vragen. De opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, ontbossing, uitstervende diersoorten – in de kranten lees je er genoeg over. Maar wat betekent het nu eigenlijk om bewoner van de aarde te zijn?

Om met de voeten in de aarde te filosoferen organiseer ik over dit onderwerp ook filosofische reizen in natuurgebieden in Nederland.

Levensfilosofische vragen

Wat staat er in een betekenisvol leven op het spel? Aan de hand van oude en nieuwe inzichten uit de filosofie leer je tijdens deze workshops met een frisse blik kijken naar belangrijke levensthema’s, zoals de kunst van het wonen en reizen; eenzaamheid en verbondenheid; geluk en betekenisvol leven; werk en vrijheid; vergankelijk leven, veerkracht en troost.

Deze onderwerpen staan ook op het programma tijdens een weergaloze en unieke filosofie reis naar Schotland: Levensfilosofie in Schotland.

Leave a comment