De kern van het filosoferen ligt voor mij hierin: verrassing, verwondering, vragen durven stellen waar je eerder geen vragen verwachtte. Door onbevangen na te denken raken we meer thuis bij onszelf en de complexe wereld waarin we leven.

In de filosofie gaat het niet om pasklare antwoorden. Wel kan het filosoferen ons inspireren in de zoektocht naar een zinvol leven. Mijn fascinatie daarvoor deel ik regelmatig in lezingen, op symposia, in de gevangenis én op verzoek.

 

"Helder, integer, open, inspirerend, veel kennis én persoonlijke voorbeelden. Kortom een topdocent" (een cursist).

 

Wie ben ik als mens in de 21e eeuw?

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. In een van mijn cursussen sta ik stil bij prangende vragen die daarin op ons afkomen en ons tot bezinning dwingen, zoals: hoe verhouden we ons als mens tot de aarde en haar medebewoners? wat is de waarde en reikwijdte van verbondenheid in de huidige samenleving? welke impact heeft technologie op ons mens-zijn en onze ideeën daarover? wat betekent "wijsheid" anno 2018?

Nietzsche: oneigentijds actueel

Friedrich Nietzsche is een populaire maar ook controversiële en vaak misbegrepen denker. Is hij een bombastische wil-tot-machtdenker, een nihilist of gaat het hem om ieders authenticiteit? Laten we voorbij de standaard interpretaties kijken en meer licht werpen op het denken van deze grote cultuurcriticus, die tegelijk volmondig "ja" wilde zeggen tegen het bestaan.

Levensfilosofische vragen. – Reeks lezingen

Wat zou er voor ons (moderne) mensen in een 'goed' en 'zinvol' leven op het spel kunnen staan? In dit college diepen we een aantal existentiële thema's uit, zoals geluk en vrijheid, levensvreugde en zin, eenzaamheid en vriendschap; vergankelijkheid, veerkracht en troost. Aandacht voor persoonlijke levensvragen en maatschappijkritische reflectie gaan daarbij samen.

Leave a comment