De kern van het filosoferen ligt voor mij hierin: vanuit een onstilbare fascinatie voor het leven de ervaring proeven, verwoorden en bevragen. Grenzen verkennen en nieuwe perspectieven voor het denken openen. Vragen durven stellen waar je eerder geen vragen verwachtte.

Door onbevangen na te denken raken we meer thuis bij onszelf en de complexe wereld waarin we leven. In de filosofie gaat het daarbij niet om pasklare antwoorden. Wel kan het filosoferen ons prikkelen, inspireren en wakker houden in onze zoektocht naar het goede leven. Mijn fascinatie daarvoor deel ik regelmatig in lezingen, op symposia, in de gevangenis én op verzoek.

 

"Helder, integer, open, inspirerend, veel kennis én persoonlijke voorbeelden. Kortom een topdocent" (een cursist).

 

Upcoming in Groningen: filosoferen over duurzaamheid en wildheid

Lees hier meer over het programma op zaterdag 3 november.

Wie ben ik als mens in de 21e eeuw?

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. In een van mijn cursussen sta ik stil bij prangende vragen die daarin op ons afkomen en ons tot bezinning dwingen, zoals: hoe verhouden we ons als mens tot de aarde en haar medebewoners? wat is de waarde en reikwijdte van verbondenheid in de huidige samenleving? welke impact heeft technologie op ons mens-zijn en onze ideeën daarover? wat betekent "wijsheid" anno 2018?

Lees hier een blog van een cursist over een van mijn bijeenkomsten.

“Heeft het leven dan een zin…

... of kun je beter een kogel door je kop schieten?" Deze vraag kreeg Herman Hesse ooit van een jongeman in nood voorgelegd. Vermag de filosofie dan iets? In deze lezing volg ik Hesse in zijn zoektocht naar een antwoord. Ook ga ik in op de filosoof die God dood verklaarde en op bijna huiveringwekkende wijze de vraag naar de zin van het leven opnieuw wilde stellen: Friedrich Nietzsche. Wat betekent het dat die vraag ons raakt? En wat voor antwoord is daarop (nog) mogelijk?

En verder – Lezingen over levensfilosofische vragen.

Met enige regelmaat geef ik lezingen over onderstaande existentiële thema's. Aandacht voor persoonlijke levensvragen en maatschappijkritische reflectie gaan daarbij samen. Dezelfde onderwerpen staan op het programma tijdens mijn reis Filosoferen in Schotse Hooglanden.

(1) de kunst van het wonen en reizen.
(2) eenzaamheid en verbondenheid.
(3) geluk en zin.
(4) werk en vrijheid.
(5) vergankelijk leven, veerkracht en troost.

Leave a comment